Het inschakelen van een psycholoog Ede is vaak een goede stap

Psycholoog Ede

De psycholoog in Ede houdt zich bezig met de menselijke geest, bewustzijnsverschijnselen, gedragingen en gevoel. De gespecialiseerde psychologen, waaronder dus de psycholoog in Ede, worden opgenomen in het register van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen of in het BIG-register.

Geest, bewustzijn en het emotionele gedrag

Wat de psycholoog in Ede precies doet? Door het voeren van gesprekken, scherpe observaties en onderzoeken is de psycholoog bezig met de geest, het bewustzijn en ook het emotionele gedrag van mensen. De psycholoog in Ede richt zich met name op gedrag dat problemen oplevert in de vorm van bijvoorbeeld milde stoornissen als vliegangst en smetvrees tot de meer zwaardere problemen als schizofrenie en ook depressies. Daarnaast is de psycholoog in Ede gespecialiseerd in menselijke relaties waarbij zaken als groepsgedrag, de invloed vanuit de omgeving, sociale status en discriminatie een bepalende rol kunnen spelen.

Problemen die je zelf niet op kunt lossen

Als je een afspraak maakt met de psycholoog in Ede kun je praten over je gevoelens en de problemen die je zelf niet op weet te lossen. De psycholoog helpt je bij het vinden van de antwoorden op de vragen die je hebt. Soms kun je niet eens precies omschrijven wat je hulpvraag precies is. In dat geval zal de psycholoog in Ede je ook daarbij helpen, zo wordt kernachtig omschreven waarvoor je precies hulp zoekt.

Je sluit een behandelovereenkomst met de psycholoog in Ede

Na de intake bij de psycholoog in Ede wordt in eerste instantie een voorlopige diagnose vastgesteld. Die diagnose komt tot stand aan de hand van door jou ingevulde vragenlijsten en een aantal testen die je ondergaat. De psycholoog in Ede werkt met DSM. Dit is een classificatiesysteem dat helpt om psychische aandoeningen te bepalen. Vervolgens sluit je een behandelovereenkomst met de psycholoog in Ede. Hierin staat alle afspraken over de behandeling die je straks ondergaat.

Maatwerk, toegespitst op jouw specifieke situatie

Het is nooit precies te zeggen welke behandelingen de psycholoog in Ede toe zal passen. Doorgaans werkt de psycholoog als generalist en is ie breed opgeleid voor het behandelen van verschillende soorten van psychische klachten. De behandeling die uiteindelijk gekozen wordt is gebaseerd op het soort klacht. Het moge duidelijk zijn dat ADHD of ADD op geheel andere wijze behandeld zal worden dan wanneer je depressief bent. De psycholoog in Ede levert in elk geval altijd maatwerk, toegespitst op jouw specifieke situatie.